آسفالت کاری در قم

آب بَند نانو تکنولوژی بدون نیاز به تخریب

آیا نگران نَشت آب ساختمان به طبقات زیرین می باشید ؟ با ماندگاری ده ساله با یک دهم هزینه آب بندی و رفع نم و رطوبت با مواد نانو تکنولوژی قابل اجرا روی کلیه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | مصطفوی

آسفالتکاری ایزوگام جدولکاری محوطه سازی 09125628875

آسفالتکاری ایزوگام جدول گذاری محوطه سازی 09125628875

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | بهمن